Kennissessie ronde 2


2.1 PFAS Wat zijn de risico's voor de grondwerker? 
Wat betekent PFAS in de bodem voor de gezondheid van werknemers die met grond werken? Dat is de vraag die centraal staat in deze presentatie. Tim Nonner heeft dit uitgezocht door uitgebreid literatuuronderzoek en interviews te doen met mensen uit de sector. Daarbij is gekeken naar de gezondheidseffecten van PFAS en het voorkomen ervan in de Nederlandse bodem. Dat levert een risicoanalyse op met daarbij ook een blik op de toekomst.

Door: Tim Nonner,  Arts in opleiding tot specialist Maatschappij en Gezondheid, profiel Medische Milieukunde2.2 Ongewenst gedrag en vertrouwenspersoon
Uit de PAGO data van 2019 blijkt dat 7% van de medewerkers in de Bouw & Infra geconfronteerd wordt pesten en intimidatie. Dat zijn ongeveer 8000 medewerkers. Pesten komt gestructureerd voor en gaat altijd het hele team aan. De negatieve gevolgen zijn dan niet alleen voor het gepeste individu maar ook het team en de werkgever. Volandis heeft in samenwerking met de arbodiensten een uniforme beleidsmodule ontwikkeld om werkgever te ondersteunen in een PSA beleid maar ook om de vertrouwenspersoon meer bekendheid te geven in de sector. 

Door: Sheila Peeters, Stafbedrijfsmaatschappelijkwerk vertrouwenspersoon

 

2.3 Fysieke belasting: zo slaagt je aanpak
Hetty Vermeulen houdt zich bezig met het onderzoek van fysieke belasting en het ontwerpen van gezonde werkomgevingen in verschillende sectoren zoals de bouw, zorg en industrie. Daarnaast ondersteunt zij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het Programma Preventie Beroepsziekten fysieke belasting. Met deze pet op vertelt ze over de mogelijkheden die dit programma biedt om ze zelf aan de slag te gaan met fysieke belasting volgens de TOP strategie; in 5 stappen samen aan de slag met fysieke belasting als onderdeel van de bedrijfscultuur.

Als je start met meer aandacht voor fysieke belasting, krijg je ook te maken met weerstand. Naast aandacht voor technische aanpassingen, blijft er altijd een factor ‘mens’ over. Hoe motiveer je nu mensen om aandacht te hebben voor hun eigen gezondheid en veiligheid? Jeanine Frunt zet mensen in beweging, samen met haar opdrachtgevers. Vanuit een veranderkundige en praktische benadering ondersteunt zij organisaties, teams en mensen om het vliegwiel van de verandering duurzaam op gang te brengen. Haar aanpak is mens- én resultaatgericht passend bij de organisatie en de mensen die er werken.

Door: drs. Hetty Vermeulen (specialist Human Factors) en Jeanine Frunt (senior adviseur Cultuur- en gedragsverandering) bij VHP Human Performance

 

*** ONLINE NIET MOGELIJK ***
2.4 Toolbox 2.0 | One hundred ways to die at work

100 ways to die at work laat je kennis maken met een toolbox in spelvorm. Een totaal andere manier waarvan bij het evalueren het rendement/leereffect groot is. Maak kennis met het eerste spel in een serie van meerdere nog te ontwikkelen spellen. Zou jij de werknemer die blootgeteld is aan DME op tijd kunnen redden?

Deze kennissessie is alleen fysiek te volgen.

Door: Tamara Onos, Gecertificeerd arbeidshygiënist, Hoger Veiligheidskundige en auteur en Karen Sikkema CEO, Design lead,  Serious about games